Rešeni iz odvisnosti

V petek, 9.11.12, smo poslušali pričevanje dveh bivših odvisnikov Kristine in Tomota ter Davorine, ki je strokovna socialna delavka v centru karitas »Vrtnica« v Bertokih.

Kristina je imela normalno otroštvo, bila je sicer bolj zasanjan otrok. Ker je bil oče oficir, ni bila deležna verske vzgoje. V najstniških letih je začela z alkoholom in cigaretami. Na šolanju v Ljubljani pa že z marihuano in ekstazijem na »rave« zabavah. Vse se je samo še stopnjevalo  —  za pomiritev je začela jemati še heroin, ki povzroča hudo telesno odvisnost. Ker droge stanejo, je denar dobivala s plesom na zabavah, s krajo … Imela je tudi fanta, ki pa jo je pretepal. V nekem trenutku ko je bila res na dnu je rekla: »Bog če si, mi pomagaj!« In res, počasi a zanesljivo je šlo na bolje. Starši so jo peljali k g. Francu Prelcu v komuno v Portorož. Sedaj je 6 let odkar je nehala z drogo.

Tomo, zazdravljen alkoholik, oče treh otrok, je povedal svojo pretresljivo zgodbo. Imel je težko otroštvo, bil je v skrbništvu, kjer je bil tudi alkohol, ki so mu ga dajali že kot otroku. V 7. razredu je pil že sam. Ker je hrepenel po družini se je poročil pri 19 letih in bil že oče. Žena je bila hči alkoholika. Alkoholizem se je samo stopnjeval. Tomo je bil v družini malo prisoten, žena je odšla. Sledi poskus samomora, postal je brezdomec. Prijatelj mu je povedal za komuno v Portorožu. G. Prelc ga je usmeril k anonimnim alkoholikom. Bilo je hudo, po delirijih je klical: »Ljubi Bog, zdaj mi pa pomagaj!« Danes je 9 let, ko ni poskusil alkohola. Je laični terapevt, ki pomaga tistim, za katere pravijo, da jim ni več pomoči.

Socialna delavka Davorina je povedala, da si ne smemo zatiskati oči, če vidimo nekoga, ki ima težave z alkoholom. Postaviti mu je treba ogledalo, prepoznati odvisnost. V centru karitas dela z alkoholiki. Živijo v stanovanjski skupnosti, na domačiji z živalmi. Trenutno je v centru osem uporabnikov, ki razvijajo delovne navade  —  8 ur delajo, se urijo v odpovedi, disciplini. Zdravljenje poteka po več fazah, v prvi fazi nimajo izhoda iz centra, kasneje pa center lahko obiskujejo ob nedeljah. V to skupnost pridejo v glavnem ljudje, ki nimajo nikogar in ki so bili že večkrat zdravljeni. Mnogim pa tukaj uspe.Arhiv člankov
Domača stran

Valid XHTML 1.0 Transitional