Pastoralni dom

2015

Spomladi leta 2015 smo se v sežanski župniji odločili za gradnjo pastoralnega doma. Gre za nadomestno gradnjo – namesto stavbe, kjer je stalo staro župnišče in kjer je zadnjih 25 let delovala Kraška dekanijska Karitas. Tako bo župnija pridobila večnamensko dvorano, ki bo služila za veroučne prostore, za zimsko kapelo, predavanja in za srečanja raznih skupin.

Dne 10. maja 2015 je škof Metod Pirih pri dopoldanski maši najprej podelil zakrament svete birme 23 birmancem, potem pa je blagoslovil temeljni kamen za pastoralni dom. Ob tej priložnosti so škof Metod Pirih, župan Davorin Terčon, direktor KSP d. d. Sežana Iztok Bandelj, arhitekt Dimitrij Kukanja, predstavnica ŽPS Nataša Kariž, vodja gradbišča Igor Semolič in župnik Aleksander Skapin podpisali slavnostno listino.

Blagoslov temeljnega kamna
Blagoslov temeljnega kamna

Škof je blagoslovil temeljni kamen, ki ga bomo vgradili v prvo vrsto zidakov, tako da bo za vedno viden. Ob blagoslovu je poudaril, da je pravi temeljni kamen Jezus Kristus, ki mora biti temelj vere vsakega kristjana. Je pa Jezus tudi temelj vsake skupnosti, ki se zbira v njegovem imenu. Prav zbiranju je namenjen novi pastoralni dom.

Gospod župan Davorin Terčon je vse pozdravil, čestital in izrazil veselje, da župnija dobiva nove prostore. Istočasno pa tudi ta del Sežane dobiva novo podobo, ki izraža skrb vseh za urejeno mesto. Novi dom naj bo priložnost za srečanja.

Pastoralni dom bo v veliki meri zgrajen s prostovoljnimi prispevki sežanskih župljanov in občanov. Kot motivacijo za zbiranje prostovoljnih prispevkov smo 14. junija organizirali dobrodelno akcijo "Nebeški biškotek". Večje število pridnih gospodinj je speklo pecivo, ki so ga mladinci zapakirali v vrečke in po maši delili vsem tistim, ki so gradnjo pastoralnega doma podprli s svojim prispevkom.

V nedeljo, 21. junija, pa nas je obiskal dekliški zbor Segno. Polepšali so nam večerno mašo, po maši pa so imeli še koncert domačih in tujih duhovnih pesmi. Po koncertu je sledilo zbiranje prispevkov za pastoralni dom. Vsem, ki ste prispevali, se iskreno zahvaljujemo – Bog vam povrni. Hkrati pa se priporočamo za vaše prispevke tudi še za v naprej, saj gradnja še ni v celoti finančno pokrita.

Sredi junija je bila vlita prva plošča, konec junija pa že druga plošča. V juliju so delavci začeli postavljati streho.

Pastoralni dom dobiva streho
Pastoralni dom dobiva streho2018

Avgusta 2018 smo pričeli z gradbenimi deli za izdelavo pročelja (vgradnja jert za vrata in okna, polaganje izolacije in zaključnega sloja, izdelava kamnitega cokla, postavitev strelovoda).

V začetku septembra so izvajalci fasadnih del podrli gradbeni oder in pokazala se je nova fasada pastoralnega doma. Barvo je določil Zavod za kulturno dediščino. Dela še niso povsem zaključena, saj manjka še kamniti cokel okoli doma in nova vrata na pročelju, ki gleda na vzhod. Na vzhodno pročelje smo, kolikor je bilo mogoče, dali stare jerte in nadstreške.

Pastoralni dom je dobil fasado
Pastoralni dom je leta 2018 dobil fasado

Vhodna vrata v pastoralni dom, ki gledajo na zahod, to je proti cerkvi, so narejena iz kamnitih jert. Na vrhnji jerti je preprost stiliziran simbol iz začetih črk: JHS in v slovenščini pomenijo: Jezus Kristus Odrešenik ter letnica 2018. Portal je delo in dar sežanskega Marmorja. Hvala.

Podjetje Hortikultura je uredilo še zelenico pred cerkvijo. Posejali so travo in na sredi oblikovali cvetlično gredico.